Week van de werkstress.

Van 16 tot en met 20 november 2015 is de week van de werkstress. Wist je dat ruim een derde van het werkverzuim wordt veroorzaakt door werkstress? En meer dan 50% van de werkenden geeft aan elke week veel stress te ervaren. Het is belangrijk je stress te managen, omdat je er ziek van kan worden. Langdurige (werk)stress kan uiteindelijk uitmonden in een burn-out.

Wat kan je nu leren van je stress? Voor veel mensen geldt, dat zij niet op tijd ‘nee’ kunnen of willen zeggen. Ze voelen dat ze veel meer werk moeten verrichten dan ze aankunnen. Tijdelijk meer werk op je nemen is niet erg, maar als dit structureel wordt dan ligt een burn-out op de loer.
Ruim van tevoren zijn er al signalen zoals slecht slapen, meer hoofdpijn, vastzittende nek- en schouderspieren, kortaf of snel geïrriteerd zijn en het gevoel dat alles chaos is om je heen.

Ik hoor ook van veel mensen, dat ze de crisis als excuus gebruiken. En ik zal zeker niet ontkennen, dat door de crisis veel bedrijven kritisch naar de bedrijfsprocessen hebben gekeken. De eerste conclusie die dan wordt getrokken is dat er kosten bespaard moeten worden. En ja, dat betekent ook vaak dat er gereorganiseerd gaat worden en mensen hun baan verliezen. Hoe komt het dan, dat tijdens de afgelopen crisisperiode er ook bedrijven zijn die juist mensen aantrekken. Wat doen zij anders?

Zij betrekken de werknemers bij alles. En dan niet als alle plannen al klaarliggen en de werknemers ook nog hun mening mogen vertellen. Nee, zij werken ‘bottom-up’ en beginnen bij de werknemers. Zij die op de werkvloer werken, weten vaak het beste wat anders en vaak efficiënter kan. En daarom zou ik alle managers willen aanspreken om eens niet vanuit hun positie, maar juist vanuit de werknemerspositie te kijken. Durf jij als manager dit aan? Jouw werkwijze kan namelijk een belangrijke rol spelen in hoe werknemers tegen de werksituatie aankijken.
Het opent je soms de ogen waar je blind voor geworden bent.

Ik nodig jou als werknemer uit om het initiatief te nemen en jouw manager uit te dagen. Dan ben je een stap verder van de burn-out. Want werken is leuk en moet je zeker geen vervelende stress bezorgen.